NOT A PLACE FOR IDEALISTS
2021-03-09 09:47 Sunday morning, peaceful and slow! I hope to be politically correct when with my mother’s cake in front of me, I keep writing on IDEALISM. The cake is tasty because it's mom’s cake, but it's not the best cake in the world!    Subjective relativism accompanies us in pa...
HOW TIRESOME IS WAIT (But meanwhile, bubbles)
2021-03-09 09:36 There is more to life than a series of biological events (“Birth, copulation and death”, T.S. Elliot). It’s what happens between those events that take our time, complicates our life and after all. Magic stands in the complication of things. Nobody ever loved monotony! ...
SA E LODHSHME ËSHTË PRITJA (Por ndërkohë Shampanjë)
2021-03-09 09:30 Ka më shumë ndodhi në jetë sesa thjesht një rend ngjarjesh biologjike “Lindja, riprodhimi dhe vdekja”, cit. T.S Eliot. Gjithçka ndodh mes tyre na merr kohën, na komplikon jetën.   Por fundja magjia gjendet tek komplikimi. Askush nuk e dashuroi kurrë monotoninë- Gjithm...
TRILLET E LUMTURISË
2020-03-18 12:29 Disa ditë para se të ulesha të shkruaja për këtë temë, kam ndarë me miq, pafund ide dhe opinione në lidhje me të. Nuk gjeta askund një përkufizim të saktë, por sigurisht që shumica ndanë mendimin se një xhaketë e re s’të bën të lumtur, madje as një diamant nga ai.    ...
E-mail