IT'S COMPLICATED!
2021-04-19 21:30 Regardless of the endless books written about love, the sonnets, visual arts, the movies, our experiences and the ones of our friends- still, we’re not able to define love or to speak fluently when asked about it. The option “Complicated’  marks the right answer-Almost ...
IT’S COMPLICATED
2021-04-19 21:21 Me gjithë librat që janë shkruar për dashurinë, pjesët muzikore që janë kompozuar për të, artet vizuale, filmat, eksperiencat tona dhe të të tjerëve- prapëseprapë kur na pyesin të definojmë statusin tonë në dashuri ne nuk është se flasim rrjedhshëm- Madje belbëzojmë aq ...
BENEFITET E TË QËNIT FLEKSIBËL
2021-04-15 11:21 Por çdo të thotë të jesh fleksibël? Në fakt është e vështirë të përcaktohet. Disa njerëz janë fleksibël kur ndyshojnë planet e darkës, disa janë fleksibël në veshtje, disa janë fleksibël sepse arrijnë të bëjnë sparkatën. Disa janë fleksibël se ndryshojnë bisedë në kohë...
BENEFITS OF BEING FLEXIBLE
2021-04-15 11:17 But what does it mean to be flexible? Well, that's tough to define! Some people are flexible when changing dinner plans in a blink of an eye. Others look flexible in the way they dress. Some are flexible as they skip a subject at a right time. Others change their mind l...
THE HEALING POWER OF ESCAPES
2021-04-05 13:48 It just happens that someday, sometimes you feel like giving up, dumping everything, run away... Just disappear! Hang up the phone. Throw it in the sea. Just like in those theatrical movie scenes where the character thrusts the phone so angrily his arm breaks. What foll...
FUQIA SHËRUESE E ARRATISJEVE
2021-04-05 10:23 Ndodh që në periudha të ndryshme të jetës të vjen të ikësh me vrap, të lësh gjithçka dhe të zhdukesh.  Të mbyllësh telefonin. Ta hedhësh në det. Fiks si në ato skenat teatrale të filmave, ku personazhi e vërvit telefonin sa i këputet krahu. Ajo që pason është një ndjenj...
TRILLS OF HAPPINESS
2021-03-18 00:06 I stood there, in front of the blank page, numbed. What is happiness?! Huh.Tough topic.     And then I tried to vaguely recall bits of conversations among friends and yet, I did not find an exact definition of happiness (although my friends are smart and cool). But we...
JO NJË VEND PËR IDEALISTË
2021-03-09 23:52 Mëngjesi i të Dielës, i paqtë dhe i ngadaltë. Uroj të jem politikisht korrekt, kur pranë kekut të mamit, nisa të shkruaj për “idealizmin” (temë që e kisha programuar të shkruaj që më herët).  Keku ishte i mirë (është keku i mamit fundja) por nuk është keku më i mirë në ...
E-mail