Social and Cultural Initiative (SCI)  bashkëpunoi me skuadrën e talentuar të Iceberg Communication dhe Vitamina Studio për realizimin e spoteve ndërgjegjësues mbi zbatimin e politikave pro familjes në gjashtë kompani pararojë. Një projekt i UNFPA, si pjesë e projektit rajonal "Më shumë Zgjedhje", mbi "Politikat Familjare të Përgjegjshme Gjinore për Sektorin Privat në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi", mbështetur nga qeveria e Austrisë përmes Austrian Development Agency #AustrianDevelopmentCooperation #UNFPA #ExpandingChoices 
 
Shiko videon #1 (AGNA GROUP):
 https://www.youtube.com/watch?v=vxUt01N7qaw

 

 

Shiko videon #2 (FIX PRO): 
https://www.youtube.com/watch?v=HceU5ap-4LE

 

 

Shiko videon #3 (INCA ALBANIA): 
https://www.youtube.com/watch?v=TvgOxyRMCPc&t=6s

 

 

Shiko videon #4 (LUFRA ALBANIA): 
https://www.youtube.com/watch?v=y18MFCL8s7s

 

 

Shiko videon #5 (Raiffeisen Bank): 

https://www.youtube.com/watch?v=QxxL7KHz2Rg

 

Shiko videon #6 (R&T Group)

https://www.youtube.com/watch?v=3yzLyKFE6Po

 

 

 

 

 

 

 

#artdirector 

#storytelling 

#visualisation 

#storyboard 

#creative

#author